info@rlconsultants.nl 0183 307 173
Marja Romeijn

Wijziging directie

Beste relatie,

 

In de afgelopen periode heeft er een wijziging in de directie van ons bedrijf plaatsgevonden. Aangezien Wim Romeijn te kennen heeft gegeven zijn werkzaamheden in de komende paar jaren af te bouwen is zijn aandeel in ons bedrijf overgenomen door collega Frans Hazen. Met veel genoegen kunnen we u daarom meedelen dat Frans mededirecteur is geworden van adviesbureau R&L Consultants.

We zijn blij dat Wim de komende paar jaren met al zijn ervaring en expertise deel kan uit blijven maken van ons bedrijf. We hebben enorm veel zin in deze nieuwe uitdaging en gaan aan de slag met onze collega’s om alle plannen en projecten te verwezenlijken. Op naar een mooie tijd waarin we onze opdrachtgevers weer mogen adviseren en ondersteunen in de vakgebieden Civiele Techniek, Milieutechniek en Verkeerstechniek.

 

Met vriendelijke groet,

 

R&L Consultants

 

Frans Hazen

Paul van Loon

 

Distributiestraat 31
4283 JN  GIESSEN (NB)
T: (0183) 30 71 73
I: www.RLConsultants.nl

Civiele techniek

Wat doen wij:

-Landmeetwerk (inmeten, uitzetten, kadastrale recherche)

-Inventarisatiewerk (opname, verkenning, schouw)

-Ontwerpen (SO, VO, DO, UO)

-Riolering, verlichting en groen (ontwerp, dimensionering)

-Dimensioneren verhardingen / constructies

-Vergunningen

-Risicomanagement

-Kostenramingen (in diverse stadia, SSK)

-Bestekken, contracten en aanbesteden

en alle voorkomende werkzaamheden met betrekking tot civiele technieken, vraag naar de mogelijkheden.

Milieutechniek

-Bodemonderzoek (k-waarde, milieuhygiënisch, geotechnisch)

-Saneringsplan en -bestek

-Asfalt- en funderingsonderzoek (teerhoudendheid)

-Asbestinventarisatie

-Sloopinventarisatie

-Vergunningen en subsidie

en alle voorkomende werkzaamheden met betrekking tot Milieutechniek, vraag naar de mogelijkheden.

Verkeerstechniek

-Verkeerskundig onderzoek (parkeren, verkeersanalyse, verkeersgeneratie, kruispuntafwikkeling)

-Verkeerskundig advies (knelpuntenkaart, rapportage, MCA)

-Verkeerstechnisch ontwerp (rijcurven, richtlijnen, ontwerp)

-Tijdelijke verkeersmaatregelen

en alle voorkomende werkzaamheden met betrekking tot verkeerstechniek, vraag naar de mogelijkheden.