info@rlconsultants.nl 0183 307 173
Marja Romeijn

Assetmanagement

<< Asset = bezitting, iets wat waarde vertegenwoordigt >> 

Elk bedrijf, instelling of overheidsinstantie heeft bezittingen (assets), welke een bepaalde commerciële waarde vertegenwoordigen. Bezittingen kunnen bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, wateren en ondergrondse kabels en leidingen zijn. Als eigenaar van deze bezittingen is het de taak om een goed rentmeester te zijn. De eigendommen moeten worden beheerd en onderhouden, om niet onverwachts met hoge vervangingskosten opgezadeld te worden.

Om te kunnen beheren en onderhouden is eerst inzage nodig in wat de assets precies zijn. Met andere woorden inzage in afmetingen, materiaalaanduiding, hoeveelheid, soort, enz. Vaak is deze informatie deels of helemaal niet bekend, vanwege bijvoorbeeld ouderdom, overdracht naar andere eigenaren of talloze uitbreidingen en verbouwingen.

Data-inwinning

R&L Consultants is gespecialiseerd in het inwinnen van data met betrekking tot uw assets. Als het gaat om informatie over terreinen, gebouwen, inrichtingselementen of riolering, R&L Consultants heeft alle kennis, expertise en middelen in huis om deze informatie in te winnen.

De informatie wordt verkregen uit bijvoorbeeld archiefonderzoek, het raadplegen van openbare bronnen, werkverkenning en inventarisatie, hoogte- en inmeting, schouw, onderzoek en inspecties.

Voor een gebouw bestaat deze informatie uit bijvoorbeeld de actuele bouwtekeningen, de bestaande riolering, de kabels en leidingen, de indeling van het magazijn, materiaalpaspoorten, circulariteit van materialen, looproutes i.v.m. brandveiligheid en vergunningen. Voor een terrein, locatie of gebied bestaat de informatie uit bijvoorbeeld het areaal aan verhardingen, de bestaande riolering en kabels en leidingen, ondergrondse installaties, groenvoorzieningen, wegmeubilair en inrichtingselementen.

Informatieverwerking

De verkregen informatie uit de data-inwinning wordt nu verwerkt en gedocumenteerd, met als doel om bijvoorbeeld:

  • De as-built situatie vast te leggen op tekeningen en de as-built gegevens te documenteren;
  • 3D modellen te vervaardigen t.b.v. grootschalig grondwerk;
  • Een GIS-systeem te vullen met areaal-gegevens;
  • Revisietekeningen te maken t.b.v. de boven- en ondergrondse situatie;
  • Een bouwstoffeninventarisatie van een gebouw op te stellen

R&L Consultants maakt gebruik van het GIS-programma ArcGIS en software zoals AutoCAD/Civil3D/Microstation voor de verwerking van gegevens op tekening.

Databeheer en -analyse

Voor het opstellen van beleidsplannen, verbouwings- of uitbreidingsplannen en voor het opstellen van meerjarige onderhoudsbegrotingen wordt de verwerkte data geanalyseerd. Dit ten behoeve van bijvoorbeeld het opstellen van een investeringsraming voor een uitbreidingsplan, een LCC-kostenbegroting voor het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan of voor het digitaal op orde brengen van het areaal i.v.m. databeheer.

R&L Consultants verzorgt voor u zo zowel de inwinning en verwerking van de data als de analyse en het beheer van die data. Oplevering kan onder andere als statisch document (eenmalig), maar ook als dynamisch document (regelmatig updaten) of als een webapplicatie.

Wat een werk en wat een klus ……… maar wat een genot dat het op orde is!

Voor meer informatie over Assetmanagement kunt u contact opnemen met Paul van Loon, (06) 25 27 32 35 of P.vanLoon@RLConsultants.nl. Check ook onze website www.RLConsultants.nl.

 

Civiele techniek

Wat doen wij:

-Landmeetwerk (inmeten, uitzetten, kadastrale recherche)

-Inventarisatiewerk (opname, verkenning, schouw)

-Ontwerpen (SO, VO, DO, UO)

-Riolering, verlichting en groen (ontwerp, dimensionering)

-Dimensioneren verhardingen / constructies

-Vergunningen

-Risicomanagement

-Kostenramingen (in diverse stadia, SSK)

-Bestekken, contracten en aanbesteden

en alle voorkomende werkzaamheden met betrekking tot civiele technieken, vraag naar de mogelijkheden.

Milieutechniek

-Bodemonderzoek (k-waarde, milieuhygiënisch, geotechnisch)

-Saneringsplan en -bestek

-Asfalt- en funderingsonderzoek (teerhoudendheid)

-Asbestinventarisatie

-Sloopinventarisatie

-Vergunningen en subsidie

en alle voorkomende werkzaamheden met betrekking tot Milieutechniek, vraag naar de mogelijkheden.

Verkeerstechniek

-Verkeerskundig onderzoek (parkeren, verkeersanalyse, verkeersgeneratie, kruispuntafwikkeling)

-Verkeerskundig advies (knelpuntenkaart, rapportage, MCA)

-Verkeerstechnisch ontwerp (rijcurven, richtlijnen, ontwerp)

-Tijdelijke verkeersmaatregelen

en alle voorkomende werkzaamheden met betrekking tot verkeerstechniek, vraag naar de mogelijkheden.