info@rlconsultants.nl 0183 307 173
Milieutechniek

Milieutechniek

Het belang van een milieutechnische benadering bij infrastructurele en bouwkundige projecten is de laatste jaren sterk gegroeid. Bij landschappelijke ontwikkelingen, stedelijke vernieuwing of revitalisering van bedrijventerreinen vormen de kwaliteit van de lucht, de aanwezige bebouwing, oppervlaktewater en de bodem (grond en grondwater) een belangrijke rol. Voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden moet een gedegen onderzoek verricht worden.

R&L Consultants kan u van dienst zijn in het volledige bodemsaneringtraject.

Wij adviseren over alle mogelijke saneringstechnieken en bieden een totaaloplossing voor alle fasen vanaf het onderzoek tot en met uitvoeringen, nazorg en eventuele reiniging.

Wij kunnen de veiligheidskundige aspecten tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase coördineren, het maatregelenpakket bepalen en een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) opstellen.

Wij vragen voor u de benodigde vergunningen aan zoals de kapvergunning, sloopvergunning, aanlegvergunning en lozingsvergunning en kunnen voor u de uit te voeren onderzoeken coördineren, bijvoorbeeld een asbestinventarisatie, een verkennend bodemonderzoek, asfaltonderzoek, historisch onderzoek (bij ongesprongen explosieven WOII) en archeologisch onderzoek.

R&L Consultants kan het gehele sloopproject uit handen nemen, of het volledige onderzoekstraject uitvoeren tot en met het aanvragen van de benodigde vergunningen, opstellen van een kostenraming, V&G-plan, RAW-bestek of werkomschrijving en verzorging van de aanbestedingprocedure.

In de uitvoeringsfase vertegenwoordigen we onze opdrachtgever (directievoering UAV) of houden we dagelijks toezicht op de uitvoering.

Wij coördineren de asbestinventarisatie (door gecertificeerde bureaus), bepalen de bouwaard, hoeveelheden, soort constructie, soort bouwmaterialen en de moeilijkheidsgraad van de te slopen constructie. Tevens brengen wij de boven- en ondergrondse infrastructuur in kaart.

Bekijk onze Milieutechniek projecten

Bekijk meer projecten