info@rlconsultants.nl 0183 307 173
Asfaltonderhoud

Asfaltonderhoud

R&L Consultants heeft voor verschillende gemeenten diverse projecten betreffende asfaltonderhoud voorbereid. In samenwerking met de opdrachtgevers zijn verschillende schouwen uitgevoerd om de asfaltschades te inventariseren. Hierbij is bij een aantal projecten gebruik gemaakt van ons GPS-station om de schades in te meten. Tevens zijn door R&L Consultants @constructie en milieu@ asfaltboringen gecoördineerd om de huidige opbouw en samenstelling van het asfalt en fundering in beeld te krijgen.

Op basis van de aard van de schades en de asfaltboringen heeft R&L Consultants een funderings- en verhardingsadvies opgesteld voor de te repareren wegvakken.

Door middel van het aanvragen en verwerken van een KLIC melding zijn kabels en leidingen geïnventariseerd. Daarnaast zijn op de locaties hoogtemetingen uitgevoerd om in de nieuwe situatie de afwatering te kunnen waarborgen.

Op basis van het gemeentelijk beleid en de bevindingen van de onderzoeken zijn RAW bestekken met bijbehorende tekeningen opgesteld. De tekeningen bestaan uit opbreekwerkzaamheden, nieuwe situatie tekeningen en dwarsprofielen. Ook zijn er details opgesteld van de nieuwe verhardingsopbouw, aansluitingen van het asfalt en funderingsconstructies.

Door R&L Consultants is daarnaast ook de aanbestedingsprocedure begeleid. De werkzaamheden bestaan hierbij uit het verzenden van de aanbestedingsdocumenten, het opstellen van de Nota van Inlichtingen, opstellen van een Proces Verbaal van Aanbesteding, het opstellen van een gunningsadvies en het opstellen van een werkbestek.

De volgende projecten zijn door R&L Consultants voorbereid op het gebied van asfaltonderhoud:

 

 • Groot asfaltonderhoud 2015 gemeente Heusden
  • Uitvoeren schouw, KLIC en hoogtemeting (GPS)
  • Coördineren funderings- en asfaltonderzoeken
  • Opstellen globale kostenraming
  • Opstellen bestektekeningen en RAW bestek
  • Opstellen besteksbegroting
  • Coördineren aanbestedingsprocedure
  • Kosten engineering project ca. € 9.000,-
  • Kosten uitvoering project ca. € 290.000,-
 • Reconstructie fietspad Eethen – Drongelen
  • Uitvoeren schouw en KLIC melding
  • Opstellen definitief ontwerp
  • Coördineren funderings- en asfaltonderzoeken
  • Opstellen bestektekeningen en RAW bestek
  • Opstellen besteksbegroting
  • Coördineren aanbestedingsprocedure
  • Kosten engineering project ca. € 6.000,-
  • Kosten uitvoering project ca. € 320.000,-