info@rlconsultants.nl 0183 307 173
Groot onderhoud Willemsbrug, ‘s-Hertogenbosch

Groot onderhoud Willemsbrug, ‘s-Hertogenbosch

De Willemsbrug in ‘s-Hertogenbosch, met name de onderzijde, is toe aan grootschalig onderhoud. Uit herberekeningen is gebleken dat de Willemsbrug op een aantal punten constructief niet voldeed. Voor een constructief veilige Willemsbrug zijn daarom naast onderhoudsmaatregelen, versterkingsmaatregelen benodigd. Deze maatregelen zijn:

  • Het aanbrengen van een druklaag van 100 mm gewapend beton over de gehele oppervlakte van de brug;
  • Het vervangen van de verhoogde fietspaden, bestaande uit zand en tegels, door gewapende betonconstructies;
  • Het aanbrengen van een waterdicht bitumineus membraan en dichte asfaltverharding tussen de verhoogde voet-/fietspaden.

Na verwijderen van de bestaande asfaltverharding is het complete betonoppervlak, ca. 1850 m2, schoongemaakt en zijn alle loszittende delen beton verwijderd. Hierbij is rekening gehouden met WVO-regelgeving en zijn er afdoende maatregelen getroffen om vervuiling van het onderliggende oppervlakte water te voorkomen.

Alle te repareren betonschades zoals grindnesten, beschadigde stukken beton en plekken met uitbloei zijn handmatig verwijderd. Ter plaatse van de blootliggende wapening is het beton ten minste verwijderd tot alle roestende wapening vrij lag. De vrijgemaakte wapening is door stralen gereinigd. Waar wapening is aangetroffen waarvan de oorspronkelijke staafmiddellijn met meer dan 10% was afgenomen, is extra wapening aangebracht.

Vervolgens is voor bescherming van het vrijgekomen wapeningsijzer een cementgebonden kunststof coating met een minimale laagdikte van 1mm aangebracht en is het beton hersteld door aanbrengen van een met krimparme cementgebonden polymeer gemodificeerde mortel (PCC-mortel). De reparaties zijn  glad en strak onder bestaand profiel afgewerkt en sluiten zonder hoogteverschil aan op het omringende beton. De oppervlakte van de reparatie is tenslotte met eenzelfde textuur afgewerkt als het omringende beton.

De aanwezige scheuren in het beton zijn afdichtend geïnjecteerd met een licht elastische PUR-injectievloeistof. Na injecteren zijn de boorgaten glad en strak afgewerkt met een cementgebonden polymeer gemodificeerde mortel (PCC- mortel). In de borstwering van metselwerk is de aanwezige schade hersteld door middel van inboeten. De conservering van de leuning is hersteld in een werkplaats.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Wim Romeijn

Mobiel: 06-21282032, E-mail: w.romeijn@rlconsultants.nl