info@rlconsultants.nl 0183 307 173
Waterstructuur Eindhoven-Noord

Waterstructuur Eindhoven-Noord

Het project ‘Waterstructuur Eindhoven-Noord’ is een onderdeel van de wateropgave voor Eindhoven-Noord. Langs de Genovevalaan en de Winston Churchillaan, nabij winkelcentrum Woensel, is er gestalte gegeven aan een deel van deze wateropgave. Tussen deze verkeersaders en de naastgelegen flat-gebouwen is momenteel een groot L-vormig grasveld met struiken en boompartijen gesitueerd.

Watergangen worden hier gerealiseerd om overtollig regen- en grondwater te kunnen afvoeren richting bestaand oppervlaktewater. Hierdoor wordt er beduidend minder water op het aanwezige gemengde rioolstelsel geloosd en blijven de piekbelastingen tijdens hevige regenval beperkt en dus minder kans dat er bij een overstort vuilwater op open water wordt geloosd. Daarnaast wordt de afvoer van schoon regenwater richting de lokale RWZI beperkt. R&L heeft een variantenstudie uitgevoerd op een onderdeel van het, door de gemeente Eindhoven zelf opgestelde, Voorlopig Ontwerp(VO). Vervolgens heeft R&L het VO geoptimaliseerd en uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp(DO). Naast de al uitgevoerde bodemonderzoeken zijn er gedurende deze fase, controle, een aanvullend bodemonderzoek en     grondmechanisch onderzoek uitgevoerd.

Het ontwerp bestaat in hoofdlijnen uit:

  • hoge verankerde damwand met voorhangschort;
  • lage niet-verankerde damwand, met steunberm en talud 1:5;
  • twee smalle watergangen langs de Genovevalaan;
  • watergangen en –partijen onderling verbonden met duikers;
  • materiaalkeuze beton, staal, type verankering, etc.
  • oplossingen voor de deksloof;
  • voorhangschorten;
  • hoekoplossingen en doorvoeren damwanden;
  • constructieve berekeningen en dimensionering van diverse elementen

Op basis van de bevindingen uit zowel de nieuwe als oude onderzoeken is geconstateerd dat er in de watergang een waterremmend folie moet worden aangebracht. De doorlatende ondergrond, en een relatief lage grondwaterstand, zorgen ervoor dat zonder deze laag er geen water in de watergang zou blijven staan. Daarnaast zijn op basis van deze onderzoeken constructieve berekeningen gemaakt waarmee de lengte en type van damwanden en damwandankers zijn bepaald. Gedurende het ontwerpproces is steeds gezocht naar het creëren van realiseerbare oplossingen, zonder daarbij in te leveren op de hoge esthetische waarde.Deze ogenschijnlijk tegengestelde belangen zijn echter op een gebalanceerde wijze in het DO tot uiting gekomen.

Kengetallen project: kosten engineering: ca. 40.000 euro en kosten realisatie: ca. 1.300.000 euro

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Wim Romeijn

Mobiel: 06-21282032, E-mail: w.romeijn@rlconsultants.nl