info@rlconsultants.nl 0183 307 173
Verkeerstechniek

Verkeerstechniek

De verkeerskundige discipline is sterk geïntegreerd in de advisering op het gebied van infrastructuur, stedelijke ontwikkeling, ruimte, milieu en landschap.

Binnen het vakgebied verkeerstechniek biedt R&L Consultants onder andere de volgende diensten aan:

  • Verkeerskundig onderzoek
  • Verkeerskundig ontwerp
  • Tijdelijke verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

Bij het maken van een ontwerp maken wij gebruik van de richtlijnen, voorschriften en aanbevelingen van de stichting C.R.O.W., zoals het Handboek Wegontwerp en de Aanbevelingen voor Verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom (ASVV).

Bij de aanleg van nieuwe wegen, maar met name bij reconstructie- en onderhoudswerken, is het noodzakelijk de diverse verkeersstromen goed in beeld te brengen in een verkeersplan. R&L Consultants verzorgt voor u het gehele traject van onderzoek, opstellen van een verkeersplan tot en met het aanvragen van de benodigde vergunningen.